Profiles

 • Architects

B2G ARCHITEKTEN

 • 11
  Employees
 • 4
  Projects

 • Architects

BFR LAB Architekten

 • 5
  Employees
 • 12
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

BGS & Partner Architekten AG

 • 10
  Employees
 • 18
  Projects

 • Architects

BSS Architekten

 • 43
  Employees
 • 3
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Baier Bischofberger Architekten

 • 8
  Employees
 • 15
  Projects

 • Architects

Bauconsilium

 • 10
  Employees
 • 19
  Projects

 • Architects

Baumgartner + Partner AG | Architekt:innen |…

 • 6
  Employees
 • 9
  Projects

 • Architects

Baumschlager Eberle Architekten

 • 266
  Employees
 • 31
  Projects
 • 13
  Locations

 • Architects

beck + oser architekten

 • 9
  Employees
 • 15
  Projects

 • Architects

Bischof Föhn Architekten ETH SIA

 • 14
  Employees
 • 13
  Projects

 • Architects

Blarer & Reber Architekten AG

 • 12
  Employees
 • 4
  Projects

 • Architects

Boltshauser Architekten AG

 • 75
  Employees
 • 5
  Projects

 • Architects

Brassel Architekten

 • 5
  Employees
 • 4
  Projects

 • Architects

Brauen Architektur

 • 6
  Employees
 • 20
  Projects

 • Architects

Bräunlin · Kolb · Schälicke Architekten…

 • 50
  Employees
 • 10
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

Buser + Partner AG, dipl. Architekten ETH/SIA

 • 9
  Employees
 • 8
  Projects

 • Architects

BÜHLER + PARTNER AG

 •  

 • Architects

Bänzigers Architektur AG

 • 17
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Büning-Pfaue Kartmann Architekten

 • 5
  Employees
 • 3
  Projects

 • Architects

Bürgi Schärer Architekten AG

 • 21
  Employees
 • 19
  Projects

 • Architects

Büro 21 Architekten ETH SIA

 • 8
  Employees
 • 1
  Project

 • Architects

baderpartner ag planen bauen nutzen

 • 34
  Employees
 • 2
  Projects
 • 4
  Locations

 • Architects

balzani diplomarchitekten eth sia swb

 • 10
  Employees
 • 21
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

bark | büro für architektur, raum & konzept

 • 5
  Employees
 • 5
  Projects

 • Architects

bparchitekten

 • 20
  Employees
 • 9
  Projects

 • Architects

brodbeck roulet architectes associés sa

 • 50
  Employees
 • 4
  Projects

 • Architects

brügger architekten ag

 • 60
  Employees
 • 9
  Projects

Page 1 of 1 Pages