Profiles

 • Architects

BKG Architekten

 • 16
  Employees
 • 11
  Projects

 • Architects

Gschwind Architekten

 • 10
  Employees
 • 16
  Projects

 • Architects

Itten+Brechbühl AG

 • 350
  Employees
 • 6
  Projects
 • 7
  Locations

 • Architects

Rothenfluh & Partner Architekten

 • 3
  Employees
 • 24
  Projects

 • Architects

mls architekten SIA AG

 • 35
  Employees
 • 3
  Projects

 • Architects

Baumschlager Eberle Architekten

 • 266
  Employees
 • 31
  Projects
 • 13
  Locations

 • Architects

Iseppi AG

 • 6
  Employees
 • 23
  Projects

 • Architects

Patriarche Architekten AG

 • 450
  Employees
 • 5
  Projects
 • 10
  Locations

 • Architects

Adrian Mäder

 • 6
  Employees
 • 19
  Projects

 • Architects

Graber Pulver Architekten AG

 • 65
  Employees
 • 22
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

nik biedermann architekt

 • 3
  Employees
 • 25
  Projects

 • Architects

Oliver Christen Architekten

 • 3
  Employees
 • 7
  Projects

 • Architects

Haefeli Architekten

 • 8
  Projects

 • Architects

Züst Gübeli Gambetti

 • 64
  Employees
 • 14
  Projects

 • Architects

Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA

 • 10
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

Müller & Truniger

 • 5
  Employees
 • 25
  Projects

 • Architects

Zach + Zünd

 • 13
  Employees
 • 48
  Projects

 • Architects

Fischer Architekten AG

 • 55
  Employees
 • 28
  Projects

 • Architects

Lussi+Partner

 • 17
  Employees
 • 25
  Projects

 • Architects

GLS Architekten

 • 8
  Employees
 • 22
  Projects

 • Architects

cribs GmbH

 • 11
  Projects

 • Architects

mischa badertscher architekten

 • 20
  Employees
 • 19
  Projects

 • Architects

:mlzd

 • 30
  Employees
 • 3
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects
 • Landscape Architects

DGJ Landscapes

 • 9
  Employees
 • 23
  Projects
 • 4
  Locations

 • Architects

Schneider Gmür Architekten

 • 15
  Employees
 • 14
  Projects

 • Architects

dreipunkt

 • 12
  Employees
 • 21
  Projects

 • Architects

Schneider Studer Primas

 • 15
  Employees
 • 42
  Projects

 • Architects

Flur Architekten

 • 13
  Employees
 • 24
  Projects

 • Architects

Rüssli Architekten AG

 • 25
  Employees
 • 25
  Projects

 • Architects

KCAP Zürich

 • 28
  Employees
 • 25
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

nimmrichter architekten

 • 6
  Employees
 • 8
  Projects

 • Architects

Chebbi | Thomet | Bucher Architektinnen AG

 • 12
  Employees
 • 23
  Projects

 • Architects

Hunkeler Architekten AG

 • 3
  Projects

 • Architects

GKS Architekten Generalplaner AG

 • 43
  Employees
 • 18
  Projects

 • Architects

BAUREAG Architekten

 • 16
  Employees
 • 12
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

René Schmid Architekten AG

 • 7
  Employees
 • 13
  Projects

Page 1 of 19 Pages